Nyheder & artikler

Direkte tildeling af interimskontrakt som følge af en leverandørs misligholdelse i perioden indtil nyt udbud var gennemført var ikke lovlig idet perioden var for lang og omfanget af interimskontrakten for stort

Direkte tildeling af interimskontrakt som følge af en leverandørs misligholdelse i perioden indtil nyt udbud var gennemført var ikke lovlig idet perioden var for lang og omfanget af interimskontrakten for stort

Kendelsen vedrører et i praksis relevant spørgsmål vedr. adgangen for ordregiver til at foretage direktetildeling af en kontrakt, når ordregiveren af hensyn til at sikre nødvendige leverancer ikke kan nå at gennemføre et udbud efter de ”almindelige” procedurer; offentlige udbud, begrænsede udbud eller udbud medforhandling. I kendelsen slår Klagenævnet fast, at adgangen til at tildele kontrakter efter § 80, stk. 5 udgøren absolut undtagelse.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .