NYHEDER & PUBLIKATIONER

May 23, 2023

Ordregiver havde retmæssigt udelukket en tilbudsgiver, som ikke havde truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger til at påvise sin pålidelighed

May 11, 2023

Direkte tildeling af interimskontrakt som følge af en leverandørs misligholdelse i perioden indtil nyt udbud var gennemført var ikke lovlig idet perioden var for lang og omfanget af interimskontrakten for stort

May 9, 2023

Vindende tilbudsgivers retlige interesse i at føre en sag ved klagenævnet for udbud- og adgangen til at anvende hasteproduceren i udbudslovens § 57, stk. 5

March 27, 2023

Miniudbud på dynamisk indkøbssystem kunne ikke erklæres for uden virkning, da kontrakten var opfyldt og afsluttet

February 3, 2023

Dom afsagt den 21. december 2022 om ansvar for skibshavari

January 19, 2023

Dom af 5. oktober 2022 om produktansvar - undersøgelsespligt, datidens viden m.v.