PUBLIKATIONER

Private Antitrust Litigation, Getting the Deal Through 2017

Af: Henrik Peytz og Mia A. Gantzhorn

Private Antitrust Litigation Denmark

Private Antitrust Litigation Denmark

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014, 3. udgave

Af: Henrik Peytz, Jan Børjesson og Anders Oreby Hansen

Kursgevinstloven med kommentarer

Kursgevinstloven med kommentarer

Djøfs forlag 2002, 6. udg.

Af: Michael S. Wiisbye, Jens Møller og Karsten Høj

Erstatningsansvarsloven med kommentarer

Erstatningsansvarsloven med kommentarer