Nyheder & artikler

Folketinget har den 1. juni 2023 vedtaget ’lov om forsikringsvirksomhed’, der sikrer en lovgivning, som er målrettet, relevant og overskuelig for både forsikringstager og virksomheder

Folketinget har den 1. juni 2023 vedtaget ’lov om forsikringsvirksomhed’, der sikrer en lovgivning, som er målrettet, relevant og overskuelig for både forsikringstager og virksomheder

Overordnet set viderefører loven gældende regulering af forsikringsvirksomhed fra ’lov om finansiel virksomhed’ men giver både forsikringstagere og virksomheder et bedre overblik over den regulering, der gør sig gældende på området, og dermed sikrer, at det høje niveau af beskyttelse af forsikringstagere og de sikrede fortsat er intakt.

Loven har været længe ventet, da forsikrings- og pensionsområdet tidligere har været reguleret under lov om finansiel virksomhed. Området har således indtil i dag været reguleret ud fra den generelle lovgivning fra hele den finansielle sektor, hvorfor både forsikringstagere og virksomheder har efterspurgt en mere målrettet og overskuelig lovgivning indenfor området. Således er den nye lov også med til at fjerne en række nationale regler og overimplementering af området.

Lovforslaget blev oprindeligt fremsat af arbejdsgruppen for eftersyn af finansielle regulering fra 2018 efter anbefaling om, at lov om finansiel virksomhed blev opdelt i nye målrettede sektor. Dette henset til, at den finansielle sektor i øget grad er præget af EU-regulering, der må anses som værende omfattende og kompleks.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .