Nyheder & artikler

Hverken byretten eller landsretten tillod sagsøger at ændre sagsøgerbetegnelse

Hverken byretten eller landsretten tillod sagsøger at ændre sagsøgerbetegnelse

Det er ikke ualmindeligt, at der opstår tvist om, hvorvidt den rigtige part er sagsøgt. I en ny kendelse fra Østre Landsret var spørgsmålet imidlertid, om der var tale om den rette sagsøger, og om denne da måtte ændre sagsøgerbetegnelse. Hverken byretten eller landsretten tillod denne ændring af sagsøger til et andet selskab med andet cvr-nr., idet ændringen gik ud over, hvad der uden samtykke fra sagsøgte kunne afhjælpes i medfør af retsplejelovens § 349, stk. 2, jf. § 348.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .