Nyheder & artikler

Miniudbud på dynamisk indkøbssystem kunne ikke erklæres for uden virkning, da kontrakten var opfyldt og afsluttet

Miniudbud på dynamisk indkøbssystem kunne ikke erklæres for uden virkning, da kontrakten var opfyldt og afsluttet Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. marts 2023, Holmriis B8 A/S mod Aalborg Universitet

Kendelsen er en sjælden afgørelse efter klagenævnslovens § 17, stk. 1, nr. 4 om pligten til at erklære enkontrakt - indgået efter afholdelse af et miniudbud på baggrund af et dynamisk indkøbssystem - for udenvirkning.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .