Nyheder & artikler

Ordregiver havde retmæssigt udelukket en tilbudsgiver, som ikke havde truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger til at påvise sin pålidelighed

Ordregiver havde retmæssigt udelukket en tilbudsgiver, som ikke havde truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger til at påvise sin pålidelighed

Kendelsen er et illustrativt eksempel (og for tilbudsgivere et skræmme eksempel) på den potentielle sneboldeffekt, det kan få, hvis en ordregiver finder, at en leverandør har misligholdt en kontrakt, idet det kan føre til, at andre ordregivere kan udelukke leverandøren fra at byde på nye kontrakter, uagtet at tilbudsgiveren er uenig i, at den førstekontrakt var væsentlig misligholdt. Det er ordregiveren, der har bevisbyrden for, at en udelukkelsesgrund er opfyldt, og for at self-cleaning foranstaltninger ikke er tilstrækkelige.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .