Nyheder & artikler

Vindende tilbudsgivers retlige interesse i at føre en sag ved klagenævnet for udbud- og adgangen til at anvende hasteproduceren i udbudslovens § 57, stk. 5

Vindende tilbudsgivers retlige interesse i at føre en sag ved klagenævnet for udbud- og adgangen til at anvende hasteproduceren i udbudslovens § 57, stk. 5

Kendelsen er interessant, dels fordi Klagenævnet tager stilling til, om en tilbudsgiver kan indgive klageover et udbud, som tilbudsgiveren har vundet – dvs. grænserne for retlig interesse i et sådant tilfælde. Dels fordi der er tale om en sjælden afgørelse om fortolkningen af klagenævnslovens § 57, stk. 5 om ordregivers anvendelse af hasteproceduren - dvs. ordregivers adgang til ved et akut behov hos ordregiverat forkorte tilbudsfristen fra 30 til 15 dage fra dagen efter udbudsbekendtgørelsens afsendelse.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .