Michael S. Wiisbye

Partner, Advokat (H)

Mobil
Direkte

Profil

Michael S. Wiisbye har mere end 20 års erfaring inden for forsikrings- og erstatningsret. Han yder rådgivning til en række danske og udenlandske forsikringsselskaber.

I tilknytning hertil fører Michael S. Wiisbye et stort antal retssager og voldgiftssager, hvoraf en del har vedrørt principielle forsikrings- og erstatningsretlige spørgsmål.

Michael S. Wiisbye beskæftiger sig også med disse emner i sin kapacitet af ansvarshavende redaktør af Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling samt som medforfatter til Erstatningsansvarsloven med kommentarer. Blandt andre hovedområder er entrepriseretten, hvor Michael S. Wiisbye bl.a. fører et betydeligt antal rets- og voldgiftssager for bl.a. rådgivere.

Endvidere administrerer Michael S. Wiisbye Dansk Jagtforsikring såvel i relation til anmeldte skader som selskabets drift.

Michael S. Wiisbye fungerer tillige som voldgiftsdommer.

Michael S. Wiisbye er desuden en flittigt benyttet foredragsholder i forbindelse med seminarer afholdt af blandt andet Forsikringsakademiet, Det Danske Advokatsamfund og Det Danske Selskab for Forsikringsret (AIDA), ligesom han er og har været medlem af en række råd og udvalg vedrørende retspleje, erstatnings- og forsikringsret.

Michael S. Wiisbye er født i 1961 og blev jurist fra Københavns Universitet i 1985.

Advokatbestalling og uddannelse
 • 2003 - Møderet for Højesteret
 • 1998 - Møderet for landsret
 • 1996 - Advokat
Erhvervserfaring
 • 2006 - Dansk Jagtforsikring A/S, direktør
 • 1994 - Foredragsholder for Det Danske Advokatsamfund, Det Danske Selskab for Forsikringsret (AIDA), Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Ejendomsmæglernes Landsorganisation, Det Danske Selskab for Byggeret m.fl.
 • 1986 - Medarrangør af forskellige seminarer for advokater m.fl. i Forsikringsakademiets regi 1994
 • 1986 - 1994 Underviser på Forsikringsakademiet
 • 1985 - 1994 Ankenævnet for Forsikring, kontorchef
Tillidshverv og anden virksomhed
 • 2006 - Medlem af Foreningen Højesteretsskranken
 • 2004 - 2005 Medlem af Advokatrådets Forsikringsudvalg
 • 2002 - 2005 Medlem af Advokatrådets Retsudvalg
 • 2002 -Medlem af bestyrelsen for Advokatrådets Faggruppe for Erstatnings- og Forsikringsret
 • 2001 -Medlem af bestyrelsen for det Danske Selskab for Forsikringsret (AIDA)
 • 1999 - 2001 Medlem af Advokatrådets Retsplejeudvalg
 • 1994 -Redaktør af Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

SEKRETÆR

Mette Andersen

Publikationer

Kommenteret Erstatningsansvarslov, medforfatter 5. udgave 1999, 6. udgave 2002 og 7. udgave 2020

International Personal Injury Compensation, medforfatter, 1996 Retshjælpsforsikringen, 1994

Insurance Complaints Tribunals in Europe, 1988

Forfatter af et stort antal artikler om navnlig forsikringsretlige og erstatningsretlige emner i Ugeskrift for Retsvæsen, Juristen, Advokaten, Nordisk Forsikringstidsskrift, Forsikring, m.v.

Rankings

Michael S. Wiisbye er anerkendt i både Chambers Europe 2022 og i Chambers Global 2022 hvor han er placeret i band 3 under “Dispute Resolution”.