Rets- og voldgiftssager

Rets- og voldgiftssager

Nielsen Nørager er blandt Danmarks førende rets- og voldgiftssagskontorer og vores kompetencer indenfor konfliktløsning spænder bredt fra håndteringen af tvister inden for retsområder som skatteret, ansættelsesret, konkurrenceret, markedsføringsret, IP-ret, entrepriseret, erstatnings- og forsikringsret, herunder produktansvar og professionsansvar samt almindelig kontrakts- og aftaleret.

Firmaets advokater møder ofte i byretterne, i landsretterne, ved Sø- og Handelsretten og i Højesteret. Endvidere fører vi sager for EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, ligesom vi jævnligt fører voldgiftssager ved Voldgiftnævnet for Bygge- og Anlæg og Voldgiftsretten. I sidstnævnte medvirker vores advokater ofte som udpegede dommere.

Vi er meget opmærksomme på mulighederne for at få en tvist løst ved forligsforhandlinger, mægling eller mediation, og vi har betydelig erfaring med anvendelsen af disse løsningsmodeller.

Kontaktpersoner