Markedsførings- og immaterialret

Markedsførings- og immaterialret

Nielsen Nørager yder bistand til sikring af immaterialrettigheder, med udarbejdelse af overdragelses- og licensaftaler, og med rådgivning og førelse af foged- og domstolssager om krænkelser.

Overtrædelse af markedsføringsloven, patent- og varemærkekrænkelser, designkrænkelser, kendetegnsbeskyttelse, domænenavne og e-handel samt sager om beskyttelse af persondata udgør væsentlige arbejdsområder.

Kontaktpersoner

Carl Christian Illum
Sebastian Asbjørn Pedersen