Start-ups og vækstvirksomheder

Start-ups og vækstvirksomheder

Nielsen Nørager har omfattende erfaring med at bistå stiftere af start-ups, iværksættere og vækstvirksomheder fra etablering af virksomheden til og med exit. Vores rådgivning omfatter samtlige juridiske forhold, herunder:

 • Etablering af start-up virksomhed, herunder stiftelse af driftsselskab, holdingselskab m.v.
 • Indgåelse af ejeraftale mellem kapitalejere
 • Strategi for beskyttelse af immaterielle rettigheder (IPR)
 • Indgåelse af udviklings- og leverandøraftaler
 • Fremskaffelse af kapital (seed, venture m.v.) og forhandling af investerings- og ejeraftaler med nye investorer og business angels
 • Fintech-relaterede spørgsmål fx ansøgning om tilladelse til fondsmæglerselskab, betalingsinstitut mv.
 • Ansættelsesmæssige forhold, herunder direktørkontrakter
 • Sparring omkring etablering af effektive forretningsgange med henblik på at sikre professionel drift og salgsmodning
 • Markedsføring og forbrugerret, herunder e-handel, direct marketing, prismarkedsføring, udformning af markedsføringsmateriale m.v.
 • Cross-border assistance i relation til forhold underlagt udenlandsk ret
 • Deltagelse i Advisory Boards
 • Forhandling af overdragelsesaftaler med potentielle købere i forbindelse med exit

Vores team af rådgivere omfatter flere personer med både advokat- og MBA-uddannelser og indgående forretningsforståelse. Det betyder, at vi kan tilbyde rådgivning til start-ups og iværksættere, der rækker langt udover det rent juridiske og bistå med løsning af en lang række af virksomhedens udfordringer og overvejelser. Vi har endvidere et omfattende katalog af standardaftaler og en omkostningsstruktur, der gør, at vi kan tilbyde specialiseret rådgivning til start-ups og iværksættere til meget attraktive og på forhånd aftalte, faste priser og/eller andre individuelt aftalte prismodeller, der tager højde for den enkelte start-ups økonomiske situation.

Ring meget gerne til os for en uformel og helt uforpligtende snak om din start-up. Vi deltager også meget gerne i et gratis møde for at tale om jeres virksomheds situation og rådgivningsbehov.

Kontaktpersoner

Carl Christian Illum
Brian Jørgensen
Jesper Furbo-Halken