Erhvervs- og selskabsret

Erhvervs- og selskabsret

Den generelle erhvervs- og selskabsret udgør et hovedområde for Nielsen Nørager, herunder ved den løbende rådgivning af vores faste klienter. Vi arbejder derfor bredt med erhvervs- og selskabsret, herunder forhandling og udformning af kommercielle kontrakter, selskabsetableringer, kapitalforhold, omstruktureringer (herunder spaltninger og fusioner) samt offentlig erhvervsregulering, herunder rådgivning og forhandling med myndigheder.

Desuden benyttes Nielsen Nørager i vidt omfang som rådgiver og sparringspartner for vores klienters juridiske afdelinger. Endvidere omfatter vores juristers faglitterære produktion flere centrale erhvervsretlige fremstillinger.

Kontaktpersoner

Carl Christian Illum
Brian Jørgensen
Frantz Palludan