Persondata / GDPR

Persondata / GDPR

Databeskyttelsesret er af stigende betydning overalt i det danske samfund og er et vigtigt arbejdsområde for Nielsen Nørager.

Firmaets praksis omfatter proaktiv rådgivning, hvor vi medvirker til at sikre, at private erhvervsvirksomheder og offentlige klienter overholder lovgivningen om databeskyttelse, herunder yder vi rådgivning om den nye databeskyttelsesforordning og yder bistand i sager, hvor der er en konflikt mv.

Nielsen Nørager bistår både offentlige myndigheder, interesseorganisationer og private erhvervsvirksomheder med alle former for databeskyttelsesretlige spørgsmål, ved anmeldelser til og udarbejdelse af udtalelser til Datatilsynet og ved førelse af retssager mv.

Vi tilbyder også et compliancetjek, der normalt omfatter en gennemgang af klientens behandling af personoplysninger, en vurdering af behandlingen af almindelige, fortrolige og følsomme oplysninger, spørgsmål om videregivelse af oplysningerne til tredjelande, hjemmelsspørgsmål, samtykkespørgsmål, personaledata, retsgrundlaget for funktionen som dataansvarlig henholdsvis databehandler, databehandleraftaler, datasikkerhed, anmeldelser og tilladelser, sektorspecifikke regler og databeskyttelsesrettens betydning i markedsføringen og brugen af sociale medier, samt en vurdering af i hvilket omfang der er behov for politikker og procedurer m.v., henholdsvis opdatering heraf.

Det aftales konkret, hvilken form for tilbagemelding, der er behov for, men det vil naturligvis altid være muligt at få beskrevet resultaterne i et notat, der eksempelvis kan indeholde en beskrivelse af betydningen af den nye databeskyttelses- forordning.

Kontaktpersoner