Henrik Peytz

Partner, Advokat (H), MBA

Profil

Henrik Peytz leder Nielsen Nøragers gruppe for EU-, konkurrence- og udbudsret sammen med Lotte Hummelshøj.

Henrik Peytz og gruppen rådgiver både offentlige myndigheder samt danske og udenlandske erhvervsvirksomheder i strategiske konkurrenceretsspørgsmål samt i navnlig konkurrence-, udbuds- og statsstøttesager og andre sager om offentlig regulering.

Henrik Peytz bistår herudover virksomheder i spørgsmål om strategi, transaktioner og samarbejder og ved konfliktløsning.

Henrik Peytz har en særlig interesse for EU-skattesager og har ført en række skatte- og afgiftssager ved de danske skattemyndigheder og domstole og ved EU-Domstolen.

Henrik Peytz er født i 1959 og blev jurist fra Københavns Universitet i 1983.

Advokatbestalling og uddannelse
 • 2007 - Møderet for Højesteret
 • 1991 - Master of Business Administration (MBA with distinction), INSEAD, Fontainebleau, Frankrig
 • 1987 - Møderet for landsret
 • 1986 - Advokat
Erhvervserfaring
 • 2001 - 2010 - Lektor i faget EU-konkurrenceret ved Københavns Universitet
 • 1984 - 1999 - Advokatfirmaet Kromann & Münter (nuværende Kromann Reumert)
 • 1990 - Advokatfirmaet Clifford Chance (Bruxelles)
 • 1983 - 1984 - Manuduktør i faget forvaltningsret ved Københavns Universitet
 • 1983 - 1984 - Justitsministeriets lovafdeling
Tillidshverv og anden virksomhed
 • 2017 - 2023 - Stedfortrædende medlem af Advokatrådet
 • 2016 - Formand for Dansk Erhvervs Skattepolitiske Udvalg
 • 2014 - Medstifter af og medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Statsstøtteret
 • 2013 - 2016 - Næstformand for Dansk Erhvervs Skattepolitiske Udvalg
 • 2004 - Eksaminator for Advokatsamfundet i faget EU- og konkurrenceret
 • 1993 - 2019 - Underviser for Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF), Det Danske Advokatsamfund, Danske Advokater og Danmarks Forvaltningshøjskole m.fl. vedrørende udbudsretlige, EU-retlige og skatteretlige emner
 • 1987 - 1990 - Formand for Advokatrådets Informationsudvalg vedrørende EU's indre marked
 • 1987 - 1990 - Medlem af Advokatrådets Informationsudvalg
Sprog
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk

SEKRETÆR

Direkte
Email

Publikationer

 • Ligningsloven med kommentarer, 3. udg., bind 1-3, DJØF Forlag, (2021)
 • Selskabsskatteloven med kommentarer, 1. udg., bind 1-2, DJØF Forlag, (2020)
 • Ligningsloven med kommentarer, bind 1-3, DJØF Forlag, (2018 og 2021)
 • Medforfatter af EU-KARNOV (etablering og tjenesteydelser mv.), Karnov, (1993, 1996, 1999, 2001, 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023)
 • Aktieavancebeskatningsloven med kommentarer, DJØF Forlag, (2003, 2008 og 2015)
 • Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer, DJØF Forlag, (2006 og 2015)
 • Medforfatter af Kursgevinstloven med kommentarer, DJØF Forlag, (1998, 2004 og 2014)
 • Medforfatter af Ligningsloven med kommentarer, 1. udg., DJØF Forlag (2000)

Rankings

Henrik Peytz er optaget i The Legal 500 Hall of Fame som førende EU- og konkurrenceretsadvokat.

"Henrik Peytz is highly professional, and straight to the point, and is aware of the need to cooperate with other specialists when needed. He is highly professional, and pleasant to be around."

- Testimonial til Legal 500, 2024 - Dispute Resolution