Henrik Peytz

Partner, Advokat (H), MBA

Profil

Henrik Peytz leder Nielsen Nøragers gruppe for EU-, konkurrence- og udbudsret sammen med Lotte Hummelshøj.

Henrik Peytz og gruppen rådgiver både offentlige myndigheder samt danske og udenlandske erhvervsvirksomheder i strategiske konkurrenceretsspørgsmål samt i navnlig konkurrence-, udbuds- og statsstøttesager og andre sager om offentlig regulering.

Henrik Peytz bistår herudover virksomheder i spørgsmål om strategi, transaktioner og samarbejder og ved konfliktløsning.

Henrik Peytz har en særlig interesse for EU-skattesager og fører regelmæssigt skatte- og afgiftssager ved de danske skattemyndigheder og domstole og ved EU-Domstolen.

Henrik Peytz er anerkendt som dansk rådgiver i EU- og konkurrenceret i Chambers Europe og en række andre publikationer og anerkendt som ”leading individual” inden for samme emne i The Legal 500 samt optaget i The Legal 500 Hall of Fame som førende EU- og konkurrenceretsadvokat de seneste ti år.

Henrik Peytz er født i 1959 og blev jurist fra Københavns Universitet i 1983.

Advokatbestalling og uddannelse
 • 2007 - Møderet for Højesteret
 • 1991 - Master of Business Administration (MBA with distinction), INSEAD, Fontainebleau, Frankrig
 • 1987 - Møderet for landsret
 • 1986 - Advokat
Erhvervserfaring
 • 2001 - 2010 -Lektor i faget EU-konkurrenceret ved Københavns Universitet
 • 1984 - 1999 - Advokatfirmaet Kromann & Münter (nuværende Kromann Reumert)
 • 1990 - Advokatfirmaet Clifford Chance (Bruxelles)
 • 1983 - 1984 - Manuduktør i faget forvaltningsret ved Københavns Universitet
 • 1983 - 1984 - Justitsministeriets lovafdeling
Tillidshverv og anden virksomhed
 • 2017 - Stedfortrædende medlem af Advokatrådet
 • 2016 - Formand for Dansk Erhvervs Skattepolitiske Udvalg
 • 2014 - Medstifter af og medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Statsstøtteret
 • 2013 - 2016 - Næstformand for Dansk Erhvervs Skattepolitiske Udvalg
 • 2004 - Eksaminator for Advokatsamfundet i faget EU- og konkurrenceret
 • 1993 - 2019 - Underviser for Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF), Det Danske Advokatsamfund, Danske Advokater og Danmarks Forvaltningshøjskole m.fl. vedrørende udbudsretlige, EU-retlige og skatteretlige emner
 • 1987 - 1990 - Formand for Advokatrådets Informationsudvalg vedrørende EU's indre marked
 • 1987 - 1990 - Medlem af Advokatrådets Informationsudvalg
Sprog
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk

SEKRETÆR

Direkte
Email

Publikationer

 • Ligningsloven med kommentarer, 3. udg., bind 1-3, DJØF Forlag, (2021)
 • Selskabsskatteloven med kommentarer, 1. udg., bind 1-2, DJØF Forlag, (2020)
 • Ligningsloven med kommentarer, 2. udg., bind 1-3, DJØF Forlag, (2018)
 • Medforfatter af EU-KARNOV (etablering og tjenesteydelser mv.), Karnov, (1993, 1996, 1999, 2001, 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021)
 • Aktieavancebeskatningsloven med kommentarer, DJØF Forlag, (2003, 2008 og 2015)
 • Ejendomsavancebeskatningsloven med kommentarer, DJØF Forlag, (2006 og 2015)
 • Medforfatter af Kursgevinstloven med kommentarer, DJØF Forlag, (1998, 2004 og 2014)
 • Medforfatter af Ligningsloven med kommentarer, 1. udg., DJØF Forlag (2000)

Rankings