Konkurrenceret

Konkurrenceret

Herudover har vi en omfattende konkurrenceretlig praksis, hvor vi eksempelvis bistår i sager om tilrettelæggelse af pris- og rabatstrukturer, i sager om opkøb og fusioner, i sager om essential facilities og i sager om kartelreglerne. Vi tilbyder bistand ved gennemførelse af interne audits og compliance-programmer og bistår i forbindelse med kontrolundersøgelser (dawn raids).

Vi fører konkurrencesager ved de danske konkurrencemyndigheder, ligesom vi bistår i sådanne sager ved Kommissionen og EU-domstolen.

Kontaktpersoner

Carl Christian Illum
Lotte Hummelshøj