Kapitalmarkedsret

Kapitalmarkedsret

Nielsen Nørager har betydelig erfaring med rådgivning indenfor alle aspekter af børsretlige forhold i relation til aktier, gælds- og investeringsforeningsbeviser. Vores bistand omfatter blandt andet børsnoteringer, diverse placeringer, offentlige overtagelsestilbud, aktionærrepræsentation, og rådgivning om oplysningsforpligtelser samt corporate governance.

Kontaktpersoner