Fast ejendom og entreprise

Fast ejendom og entreprise

Nielsen Nørager bistår med rådgivning ved overdragelse af alle former for fast ejendom, indgåelse af leje- og entrepriseaftaler og aftaler om alle andre forhold, der knytter sig til fast ejendom.

Vi rådgiver om den offentligretlige regulering af fast ejendom, herunder planlovgivning og miljølovgivning.

Nielsen Nørager bistår både i tvister mellem private parter indbyrdes samt private parter og det offentlige. Nielsen Nørager bistår med at søge udenretlige løsninger, og lykkes det ikke, fører vi sager for domstolene, voldgiftsretter og nævn.

Vores klienter omfatter danske såvel som udenlandske selskaber, offentlige myndigheder, organisationer og privatpersoner.