Ansættelses- og arbejdsret

Ansættelses- og arbejdsret

Nielsen Nørager rådgiver om ansættelsesretlige og arbejdsretlige spørgsmål, udarbejder ansættelseskontrakter, bistår ved afskedigelser samt løsning af ansættelsesretlige tvister, herunder ved at føre rets- og voldgiftssager.

Vi bistår også med rådgivning af offentligretlige regelsæt, herunder regler om information og høring, ligebehandling, kollektive afskedigelser m.v.

Et væsentligt arbejdsfelt er de ansættelsesretlige spørgsmål, der knytter sig til incitamentsprogrammer, virksomhedsoverdragelse og medarbejder- repræsentation i bestyrelser.

Kontaktpersoner

Niels Henrik Nielsen