EU-ret

Nielsen Nørager rådgiver om generel EU-ret eksempelvis om handelshindringer/fri bevægelighed, statsstøtte samt skatter og afgifter, ligesom vi vurderer spørgsmål om, hvorvidt danske love og regler er i overensstemmelse med EU-retten.

Vi bistår både offentlige myndigheder og private erhvervsvirksomheder og fører retssager og klagesager i Kommissionen med EU-retlige vinkler.

Kontaktpersoner

Lotte Hummelshøj
Sebastian Asbjørn Pedersen