Udbudsret

Inden for udbudsret rådgiver vi i forbindelse med overvejelser om udbud, både fra ordregiver- og tilbudsgiverside. Vi rådgiver ordregivere om alle led i en udbudsproces, herunder ved vurdering af, om der er udbudspligt, ved udarbejdelse af udbudsmateriale og ved vurdering af konditionsmæssighed og evaluering af indkomne tilbud. Vi bistår endvidere med konkret projektstyring, kontraktudarbejdelse og i forbindelse med eksempelvis spørgsmål om aktindsigt. Vi bistår tilbudsgivere ved tilbudsafgivelse og kvalitetssikring af tilbud. Vi yder også udbudsretlig rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og privatiseringer.

Vi fører udbudssager ved Klagenævnet for Udbud og ved de danske domstole, ligesom vi bistår i sådanne sager ved Kommissionen og EU-domstolen.

Nielsen Nørager ligger i Tier 3 indenfor EU, konkurrenceret og udbudsret i The Legal 500, 2024.

"The team has a strong customer-centric focus in their advisory services, while having in-depth knowledge in applicable rules and practices"

"They have strong knowledge of the IT market – they provide excellent collaboration by gathering relevant information on cases in a very short timescale"

"People involved in cases have been available with fast responses when needed and providing excellent advises within deadline."

"As clients, we have witnessed a very equal treatment of all employees, no matter their status. This is not seen everywhere in other law firms."

"The lawyers are professionals, experienced, knowledgeable and able to quickly understand a complicated matter. The lawyers are also fast and cooperative."

"The team is very competent and has the ability to understand the business extremely fast."

- Testimonials to Legal 500, 2024 - EU, Competition and Public Procurement

Kontaktpersoner

Lotte Hummelshøj
Sebastian Asbjørn Pedersen