Udbudsret

Inden for udbudsret rådgiver vi i forbindelse med overvejelser om udbud, både fra ordregiver- og tilbudsgiverside. Vi rådgiver ordregivere om alle led i en udbudsproces, herunder ved vurdering af, om der er udbudspligt, ved udarbejdelse af udbudsmateriale og ved vurdering af konditionsmæssighed og evaluering af indkomne tilbud. Vi bistår endvidere med konkret projektstyring, kontraktudarbejdelse og i forbindelse med eksempelvis spørgsmål om aktindsigt. Vi bistår tilbudsgivere ved tilbudsafgivelse og kvalitetssikring af tilbud. Vi yder også udbudsretlig rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og privatiseringer.

Vi fører udbudssager ved Klagenævnet for Udbud og ved de danske domstole, ligesom vi bistår i sådanne sager ved Kommissionen og EU-domstolen.

Kontaktpersoner

Lotte Hummelshøj
Sebastian Asbjørn Pedersen