IT-ret

Nielsen Nørager har en lang tradition for rådgivning om indgåelse af IT-kontrakter og for bistand til løsning af IT-retlige tvister ved voldgift og domstolene. Denne praksis er gennem årene udvidet og udviklet med blandt andet internet-jura.

Firmaet har opbygget en betydelig ekspertise med rådgivning af bioteknologiske virksomheder, herunder om kapitaltilførsel, indgåelse af licenskontrakter og teknologibeskyttelse.

Nielsen Nørager rådgiver endvidere en række danske og internationale private equity fonde og andre investorer inden for life science området.

Kontaktpersoner

Carl Christian Illum