Jens Arnesen

Partner, Advokat (H)

Profil

Jens Arnesen yder bistand inden for en bred vifte af erhvervslivets forhold særligt med fokus på opstart og kommercialisering af teknologibaserede virksomheder. Inden for dette fokusområde bistår Jens Arnesen såvel iværksættere, opfindere, offentlige uddannelsesinstitutioner såvel danske og udenlandske seed- og venturefinansieringsselskaber, hvorved Jens Arnesen har opnået indgående indsigt i kapital- og aktionærforhold.

Jens Arnesen har betydelig erfaring med køb og salg af virksomheder og med rådgivning om alle former for kommercielle aftalerelationer, herunder forsknings- og udviklingsaftaler, licensaftaler, agent- og distributionsaftaler, franchiseaftaler samt aftaler om andre immaterialretlige aspekter.

Endvidere har Jens Arnesen betydelig procedureerfaring, herunder med national og international voldgift, og erfaring inden for insolvensområdet, hvor han har varetaget kreditorinteresser og virket som tilsynsførende med betalingsstandsninger, som kurator i konkursboer og ved akkord- og rekonstruktionsforhandlinger.

Jens Arnesen er født i 1962 og blev jurist fra Københavns Universitet i 1989.

Advokatbestalling og uddannelse
  • 1998 - Møderet for Højesteret
  • 1993 - Møderet for landsret
  • 1992 - Advokat
Erhvervserfaring
  • 1999 - 2007 - Eversheds advokater, partner
  • 1998 - 1999 - Selvstændig advokat
  • 1989 - 1998 - Valdal Advokatfirma
Sprog
  • Engelsk