M&A

Nielsen Nørager rådgiver om alle typer af corporate finance relaterede transaktioner som:

  • Virksomhedsoverdragelser og fusioner
  • Børsnoteringer
  • Privat placeringer
  • Tilkøb og frasalg af forretningsområder og divisioner
  • Kapitalfremskaffelse

Nielsen Nørager repræsenterer et stort antal danske og udenlandske industrielle og finansielle aktører, herunder en række private equity og venture kapitalfonde.

Ligeledes har vi et tæt samarbejde med en række danske og udenlandske investeringsbanker. Vi har endvidere bistået ved etablering af en række private equity fonde og corporate finance virksomheder.

Flere af juristerne i vores Corporate Finance-gruppe er dobbeltuddannede, og vi vil altid forsøge at sammensætte et team, ikke blot med juridiske ekspertise, men også med den fornødne finansielle og forretningsmæssige indsigt, som kræves for at skabe værdi for vore klienter.

Vi vil ikke kompromittere vores grundighed eller professionalisme, men tilstræber altid at vores indsats står i forhold til klientens interesser, og at due diligence undersøgelser eller andre aspekter af processen ikke bringes ud af proportion.

Nielsen Nørager ligger i Tier 5 indenfor erhvervsret, selskabsret og M&A i The Legal 500, 2024.

Kontaktpersoner

Carl Christian Illum
Brian Jørgensen
Frantz Palludan