Forsikrings- og erstatningsret

Forsikrings- og erstatningsret

Nielsen Nørager har en førende forsikrings- og erstatningsretlig praksis og bistår danske og udenlandske virksomheder, forsikringsselskaber i erstatnings- og forsikringssager samt voldgiftssager ved Voldgiftsretten og ved Voldgiftnævnet for Bygge- og Anlæg.

Nielsen Nørager rådgiver og fører hvert år et stort antal rets-og voldgiftssager inden for alle sager om forsikring- og erstatningsansvar, herunder særligt inden for professionsansvar og produktansvar.

Vi rådgiver også om regulering af forsikringsbranchen, herunder grænseoverskridende forsikringsvirksomhed.

Nielsen Nørager ligger i Tier 2 indenfor forsikringsret i The Legal 500, 2024.

"The NNLaw insurance law team continues to be among the very best in Denmark, with a massive knowledge of insurance law, as well as procedural law." 

"Strong knowledge of insurance, strong communication skills, good at updating relevant stakeholders and focusing on the importance of commercial relationships."

- Testimonials to Legal 500, 2024 - Insurance

"Nielsen Nørager is still is one of the leading practices within Insurance Law in Denmark, with a continuously high legal standard in the handling of disputes, whether by arbitration or in court." 

"Excellent compact team with strong insurance client base."

- Testimonials to Legal 500, 2024 - Dispute Resolution