Forsikrings- og erstatningsret

Forsikrings- og erstatningsret

Nielsen Nørager har en førende forsikrings- og erstatningsretlig praksis og bistår danske og udenlandske virksomheder, forsikringsselskaber i erstatnings- og forsikringssager samt voldgiftssager ved Voldgiftsretten og ved Voldgiftnævnet for Bygge- og Anlæg.

Nielsen Nørager rådgiver og fører hvert år et stort antal rets-og voldgiftssager inden for alle sager om forsikring- og erstatningsansvar, herunder særligt inden for professionsansvar og produktansvar.

Vi rådgiver også om regulering af forsikringsbranchen, herunder grænseoverskridende forsikringsvirksomhed.

Kontaktpersoner

Michael Kjær Lauritsen
Michael S. Wiisbye