Skatter og afgifter

Skatter og afgifter

Nielsen Nørager yder rådgivning inden for de fleste dele af skatteretten, herunder om almindelige skatteretlige spørgsmål for personer og selskaber, om den skattemæssige behandling af påtænkte dispositioner og om forebyggelse af ugunstige skattemæssige konsekvenser fx i samspillet mellem aftaleret, selskabsret og skatteret.

Endvidere yder Nielsen Nørager rådgivning og bistår i sager om afgifter, herunder moms, lønsumsafgift, punktafgifter og grønne afgifter.

Et væsentligt område er endelig bistand i skattesager ved SKAT, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten og ved domstolene, herunder EU-Domstolen.

Kontaktpersoner