Private Equity og Venture Capital Fonde

Private Equity og Venture Capital Fonde

Nielsen Nørager rådgiver management teams vedrørende etablering af venture fonde og buyout fonde, herunder vedrørende:

 • fundraising,
 • udarbejdelse af udbudsmateriale,
 • valg af struktur,
 • regler for transparens og åbenhed
 • carried interest og vandfaldsbestemmelser,
 • forhandling og udarbejdelse af limited partnership agreements,
 • etablering af feeder vehicles
 • skattemæssige forhold.

Vi bistår endvidere danske og udenlandske banker, pensionskasser, forsikringsselskaber, fonde, formuende privatpersoner og business angels vedrørende investering i danske og udenlandske venture fonde og buyout fonde, herunder vedrørende:

 • forhandling af vilkår for deltagelse som sponsor eller lead investor
 • forhandling af investeringsvilkår i øvrigt, herunder vedrørende management fee og carried interest
 • udarbejdelse af limited partnership agreements
 • skattemæssige forhold
 • investering via funds of funds
 • køb og salg af eksisterende fondsandele (secondaries)

Den betydelige erfaring og indsigt, som vores gruppe med ekspertise i Private Equity og Venture Capital besidder og løbende udvider gennem rådgivning til danske og internationale kapitalfonde og professionelle investorer, betyder, at vi bidrager til at give vores klienter en fordel i dagens konkurrenceprægede marked. Vi leverer således ikke alene cutting edge juridisk ekspertise, men også den finansielle og forretningsmæssige indsigt, som kræves i en forhandling for at skabe merværdi for vores klienter.

Kontaktpersoner

Carl Christian Illum
Brian Jørgensen