Nyheder & artikler

Dom af 5. oktober 2022 om produktansvar - undersøgelsespligt, datidens viden m.v.

Michael S. Wiisbye

Partner, Advokat (H)

Dom af 5. oktober 2022 om produktansvar - undersøgelsespligt, datidens viden m.v.

Der er for nylig afsagt dom i en sag, hvor leverandøren af en smøreolie til hybridbusser, der somfølge af et højt svovlindhold i olien var udsat formotorhavarier, blev frifundet for ansvar, idet retten bl.a. lagde vægt på, at der på det tidspunkt,hvor leverandøren anbefalede den pågældendeolie, kun var begyndende fokus på den pågældende problemstilling. Skadelidte fik ikke medholdi et synspunkt om, at leverandøren burde have undersøgt de tekniske forhold nærmere, før man anbefalede den pågældende smøreolie, idet rettenbl.a. lagde vægt på de oplysninger og det materiale, leverandøren havde modtaget i forbindelsemed anmodningen om at foreslå et alternativ tilden af producenten foreskrevne olie.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .