Nyheder & artikler

Dom afsagt den 21. december 2022 om ansvar for skibshavari

Michael S. Wiisbye

Partner, Advokat (H)

Dom afsagt den 21. december 2022 om ansvar for skibshavari

Retten i Grønland har for nylig taget stilling til enregressag, hvor et kaskoforsikringsselskab krævede skadeudgifter i forbindelse med skibshavarierstattet af et værksted, der forud for havariethavde udført et større renoveringsarbejde på fartøjet. Forsikringsselskabet henviste navnlig til rapport udarbejdet af Den Maritime Havarikommission, der antog, at havariet skyldtes, at værkstedet havde afmonteret en drænslange og glemt atgenmontere denne efter arbejdets afslutning.Dette bestred værkstedet. Retssagen angik navnlig spørgsmålet om bevis for ansvaret for havariet,herunder bevisværdien af havarikommissionensrapport

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .