Nyheder & artikler

Ny dom om entrepriseforsikring – regres – sen skadeanmeldelse

Michael S. Wiisbye

Partner, Advokat (H)

Ny dom om entrepriseforsikring – regres – sen skadeanmeldelse

En ny dom tager stilling til flere spørgsmål vedrørende entrepriseforsikring i en regressag anlagt af den ansvarlige underentreprenørs ansvarsforsikring mod entrepriseforsikringen, der var tegnet af bygherren med entreprenør og underentreprenører som medsikrede. Dommen tog bl.a. stilling til, hvad der skulle anses som henholdsvis direkte og indirekte skade. Der blev også taget stilling til, hvorvidt skaden kunne anses som konstateret i forsikringsperioden, hvor bygningen var under opførelse, eller en efterfølgende afhjælpningsperiode, hvilket havde betydning for dækningens omfang. Endelig tog dommen stilling til, hvorvidt det kunne komme regressøgende til last, at skaden først var blevet anmeldt til entrepriseforsikringen på et meget sent tidspunkt, hvor man ikke længere kunne få indflydelse på skadebehandlingen m.v.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .