Nyheder & artikler

NY LANDSRETSDOM OM ANSVAR FOR SKADE PGA. FORRETNINGS INDRETNING

Michael S. Wiisbye

Partner, Advokat (H)

ØSTRE LANDSRET HAR FOR NYLIG AFGJORT EN SAG VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET, OM EN BUTIK VAR ANSVARLIG FOR EN KUNDES TILSKADEKOMST, DA KUNDEN TÆT PÅ LUKKETID SLOG HOVEDET IMOD ET DELVIST NEDRULLET METALGITTER.

Visse domme vedrørende virksomheders ansvar for tilskadekomst i butikslokaler og lignende har anlagt en relativt streng ansvarsvurdering. Men i denne sag har Østre Landsret fundet, at det pågældende metalgitter, der bliver kørt ned omkring lukketid, ikke kunne anses som en far-lig indretning eller af andre grunde kunne føre til, at der blev anlagt en skærpet ansvarsvurde-ring.

Landsretten fandt ikke, at der i det beskrevne hændelsesforløb var noget, der kunne tilregnes butikken som ansvarspådragende. Landsretsdommens præmisser er kortfattede, men det er nærliggende at forestille sig, at man bl.a. har lagt vægt, at det delvist nedrullede metalgitter var tydeligt for enhver, der gik ind eller ud af butikken (medmindre man som A gik fremad samtidig med, at man havde blikket rettet bagud).

Det må antages, at noget lignende gør sig gældende for kunder, der f.eks. snubler eller går ind i andre synlige og forventelige objekter i en forretning som f.eks. reoler og diske, skilte, en palle med varer i en sådan højde, at den er umiddelbart synlig, etc.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .