Nyheder & artikler

PRINCIPIEL DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - HUSLEJENÆVNSSAGER

Michael S. Wiisbye

Partner, Advokat (H)

Der er netop afsagt en principiel dom vedrørende spørgsmålet, om der består en sådan branchekutyme, at forsikringsselskaberne er forpligtet til at yde retshjælpsdækning til huslejenævnssager, selv om det udtrykkelig fremgår af forsikringsbetingelserne, at sager, der behandles eller kan behandles ved nævn, ikke kan opnå retshjælpsdækning. Der omtales tillige en anden ny dom om retshjælpsforsikringens dækningsundtagelse for nævnssager.

Dommen viser bl.a., at således som retshjælpsforsikringens betingelser er udformet, må forsikringstageren afvente, at en klagenævnsbehandling af tvisten, der er mulig, bliver gennemført, før retssag eventuelt anlægges; også selv om det på grund af f.eks. langsommelig sagsbehandling ville være fordelagtigt for sikrede, såfremt man ikke først skulle afventerealitetsbehandling og afgørelse i en klagenævnssag.

 Dommen viser tillige, at når sikrede har mulighed for at få sagen realitetsafgjort af et kompetent nævn, vil udgift til gennemførelse af retssag i stedet for nævnsbehandling ikke blive anset som en rimelig udgift i retshjælpsforsikringens forstand. Men som nævnt vil forsikringsselskabet tillige kunne afvise retshjælpsdækning med den begrundelse, at når en sag behandles eller kan behandles ved et klagenævn, er der ikke retshjælpsdækning.

Michael S. Wiisbye står naturligvis gerne til rådighed, såfremt der måtte være spørgsmål til dommene.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .