Nyheder & artikler

Principiel Højesteretsdom af 24. august 2022 om direkte krav ved entreprenørs køb af byggematerialer

Jan Presfeldt

Partner, Advokat (H), MCL

Principiel Højesteretsdom af 24. august 2022 om direkte krav ved entreprenørs køb af byggematerialer

Højesteret har i en dugfrisk dom af 24. august 2022 fastslået, at en entreprenør, der havde købt oganvendt byggematerialer (MgO-plader), som ikke var egnede til det formål, hvorunder pladerne var solgtog markedsført, herunder i produktbladet, ikke havde et direkte krav over for et tidligere led iomsætningskæden - en dansk grossist og importør af MgO-pladerne og udsteder af produktbladet.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .