Jan Presfeldt

Partner, Advokat (H), MCL

Profil

Jan Presfeldt yder rådgivning til danske og udenlandske virksomheder inden for erhvervs- og selskabsret samt kontraktforhold og arbejder endvidere med kompleks erstatningsret og forsikringsret, herunder særligt erhvervs- og produktansvar, rådgiveransvar, entreprenøransvar, leverandøransvar, professionsansvar samt ledelses- og bestyrelsesansvar.

Jan Presfeldt er en erfaren procedør og har ført et betydeligt antal sager for Højesteret og landsretterne samt i forbindelse med voldgift.

Herudover er Jan Presfeldt bestyrelsesformand i Wewers A/S og i Wewers Betonproduktion Mårum A/S samt bestyrelsesmedlem i Sven Wewers Fond, Dagasco ApS og Ejendomsselskabet af 20. december 1965 ApS.

Jan Presfeldt er født i 1966 og blev jurist fra Københavns Universitet i 1994. Jan Presfeldt har en Master of International Commercial Law (MCL) fra University of California i USA.

Advokatbestalling og uddannelse
  • 2003 - Møderet for Højesteret
  • 1998 - Møderet for landsret
  • 1997 - Advokat
Erhvervserfaring
  • 2006 - 2009 - Beskikket som ekstern medhjælper for Statsadvokaten i København i sager om økonomisk kriminalitet
  • 2000 - 2009 - Ekstern lektor i selskabsret ved Københavns Universitet
  • 1998 - 2000 - Manuduktør i obligationsret ved Københavns Universitet
  • 1996 - 1998 - Manuduktør i ejendomsret ved Københavns Universitet
Medlemskaber
  • Foreningen Højesteretsskranken
  • Dansk Forening for Selskabsret
  • Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret
Sprog

Engelsk

SEKRETÆR

Direkte
Email

Publikationer

Bidragsyder til den danske del af Sweet & Maxwells Guide to European Company Laws (2008)

Leasingaftaler er normalt omfattet af erhvervslejeloven, Erhvervs Ejendom (2004)

Vedtægtsbestemt tvangsindløsning af aktionærer, Ugeskrift for Retsvæsen (2003 B.239)

Bindende forhåndsbesked, skatteforbehold og omgørelse, Skatteborgeren (2002)

Avancebeskatning af private virksomheder, Aktionæren (2000)

Prisskiltning, Center Fokus (2000)

Skadevolder skal dække sygedagpenge, Danske Kommuner (1999)

Rankings

"Michael S. Wiisbye and Jan Presfeldt are second to none among insurance practitioners in Denmark."

- Testimonial til Legal 500, 2024 - Insurance

"Michael Wiisbye and Jan Presfeldt are among the elite insurance lawyers in Denmark, who are not only known for their comprehensive understanding of insurance law, but also as very skilled litigators."

- Testimonial til Legal 500, 2023 - Dispute Resolution