Nyheder & artikler

Projektansvarsforsikring og sammenhængen mellem forsikringsdækningen og parternes aftale

Michael S. Wiisbye

Partner, Advokat (H)

Projektansvarsforsikring og sammenhængen mellem forsikringsdækningen og parternes aftale

En nyere voldgiftskendelse tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt den bygherre eller totalentreprenør, der har tegnet projektansvarsforsikring med en rådgiver som medsikret, kan kræve større erstatning af forsikringen end den maksimumserstatning, der er aftalt mellem parterne i rådgiveraftalen. Spørgsmålet opstår, når forsikringssummen overstiger den ansvarsbegrænsning, der fremgår af rådgiveraftalen.

DETTE NYHEDSBREV KAN IKKE ERSTATTE JURIDISK RÅDGIVNING. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB OG DE OVENNÆVNTE JURISTER PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR TAB SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE FØLGE AF BRUG AF NYHEDSBREVET, HERUNDER FOR TAB SOM FØLGE AF UTILSTRÆKKELIGE ELLER FEJLAGTIGE INFORMATIONER, VURDERINGER ELLER ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED NYHEDSBREVET. NIELSEN NØRAGER ADVOKATPARTNERSELSKAB YDER RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED KONKRETE SPØRGSMÅL I OVERENSSTEMMELSE MED DE ADVOKATETISKE REGLER. TILMELD/FRAMELD DIG NYHEDSBREVET PÅ WWW.NNLAW.DK .