Lotte Hummelshøj

Partner, Advokat (L)

Profil

Lotte Hummelshøj er sammen med Henrik Peytz ansvarlig for Nielsen Nøragers gruppe for udbuds- og konkurrenceret. Lotte Hummelshøj arbejder med alle former for konkurrence- og udbudsretlige problemstillinger og har ført en lang række sager for Klagenævnet for Udbud og domstolene.

Lotte Hummelshøj rådgiver om alle led i en udbudsproces, herunder ved vurdering af, om der er udbudspligt, ved udarbejdelse af udbudsmateriale og ved vurdering af konditionsmæssighed samt evaluering af indkomne tilbud. Hun bistår med projektstyring, kontraktudarbejdelse, spørgsmål om aktindsigt, samt ved tilbudsafgivelse og kvalitetssikring af tilbud. Lotte Hummelshøj yder også udbudsretlig rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og privatiseringer.

Lotte Hummelshøj har herudover erfaring med rådgivning om dominerende virksomheders pris- og rabatpolitik, fusionskontrol, distributionsaftaler, kartel- og statsstøttesager.

Lotte Hummelshøj yder endvidere rådgivning om persondataret, markedsføringsret og offentlig ret.

Lotte Hummelshøj er en efterspurgt foredragsholder om udbuds- og konkurrenceretlige emner.

Lotte Hummelshøj er født i 1963 og blev jurist fra Københavns Universitet i 1989.

Advokatbestalling og uddannelse
  • 1992 - Møderet for landsret
  • 1992 - Advokat
Erhvervserfaring
  • 1999 - 2012 - Lind Cadovius Advokataktieselskab, partner
  • 1992 - 1999 - Lind Cadovius Advokataktieselskab, advokat
  • 1991 - Manuduktør i EU- og Folkeret ved Københavns Universitet
  • 1989 - 1992 - Lind Cadovius Advokataktieselskab, advokatfuldmægtig
Tillidshverv og anden virksomhed

Økonomi- og Erhvervsministeriets udvalg om ændring af de danske fusionsregler

Medlemskaber
  • Dansk Forening for Europaret
  • Dansk Forening for Konkurrenceret
  • Dansk Forening for Udbudsret
  • International Bar Association
Sprog

Engelsk

SEKRETÆR

Direkte
Email

Publikationer

Udbudsloven, kapitel 23: Ordregivers opsigelse af kontrakt, 1. udg., Ex Tuto, 2016, artikel

EU-udbud: Retsvirkningen af at undlade udbud (U.2006B.80)

Konkurrenceretlig regulering af agentaftaler (RR.5.2004.50)

Hvornår er offentligretlige organer omfattet af EU's udbudsdirektiver – analyse af den seneste praksis fra EF-Domstolen (U.2003B.416)

Rankings

Lotte Hummelshøj er anerkendt i Chambers Europe 2024, hvor hun ligger i Band 2 inden for EU, konkurrenceret og offentlige udbud. Lotte Hummelshøj er derudover anerkendt i publikationen Who’s Who Legal: Government Contracts 2023.

"Lotte Hummelshøj is very competent and understands our needs immediately, while she also ensures consultancy on highest level helping us understand our position in detail."

- Testimonial til Legal 500, 2024 - EU, Competition and Public Procurement